REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.INDELO.PL

 

1. Sklep internetowy dostępny w domenie www.indelo.pl, prowadzony jest przez:

Dekoratornia Sławomir Królikowski

Ul. Grunwaldzka 58

63-500 Ostrzeszów

 

2.  Warunkiem korzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz  zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje regulamin poprzez złożenie zamówienia.

 

3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.indelo.pl są cenami brutto (zawierający podatek VAT).

 

  

Składanie zamówień

  

1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu Towarów w serwisie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.indelo.pl, zawierające wszystkie dane niezbędne do jego realizacji (imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres wysyłki).

 

2. Sprzedający potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia, przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.

 

3. Zamówienia można składać całodobowo. Zamówienia realizowane są w dni robocze (dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 

  

Przyjmowanie zamówień

 

1. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep.

 

2. Sprzedający nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem zapłaty, za wyjątkiem formy płatności „ za pobraniem”.

 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, a w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności Towarów.

 

4. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

 

Zmiany i rezygnacja z zamówienia

  

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@indelo.pl lub dzwoniąc na numer 575 140 530.

 

  

 Termin realizacji i faktura

  

1. Sprzedający zrealizuje zamówienie w terminie liczonym w dniach roboczych. Jeżeli klient złoży jednocześnie kilka zamówień, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, co wydłuża czas dostawy.

 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny.

 

3. Zamówienia ze sposobem płatności „przedpłata przelewem”:  termin realizacji zamówienia liczy się od dnia wpływu należnej kwoty na konto bankowe Dekoratornia Sławomir Królikowski w wysokości 100% wartości zamówienia.

  

 

 Formy płatności i dostawy

  

1. Klient uiszcza kwotę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Sprzedającego.

 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

2.1. Przelewem  - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) z numerem rachunku, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

2.2. System płatności internetowych ON-LINE "Przelewy24".

2.3. Przy odbiorze (płatność za pobraniem) – zapłata gotówki kurierowi przy odbiorze produktu.

  

3. Zamówiony asortyment będzie doręczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez sklep www.indelo.pl (tj. kurier UPS).

 

4. Firma spedycyjna doręcza przesyłki w dni robocze. Jeżeli kurier nie zastanie klienta pozostawi awizo.

 

5. W momencie odebrania przesyłki, Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera sprawdzić ogólny stan przesyłki, tzn. karton zabezpieczony taśmą pakową.

 

6. W przypadku wybrania formy dostawy "odbiór osobisty" za zamówienie można dokonać płatności poprzez przelew on-line, przelew tradycyjny lub na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.

 

Koszty dostawy

 

1. Opłacenie zamówienia z góry (przelew zwykły, przelewy24) - 14 PLN

2. Przesyłka za pobraniem - 20 PLN

3. Koszt za transport w przypadku zamówień do kwoty 299 PLN brutto pokrywa Klient – Jeżeli zamówienie jest powyżej kwoty 300 PLN brutto koszt za transport pokrywa Sprzedający.

4. Odbiór osobisty - 0 PLN

 

 

Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki).  


2. Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w/w punkcie wystarczy przesłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Dekoratornia Sławomir Królikowski, ul. Grunwaldzka 58, 63-500 Ostrzeszów lub adres poczty elektronicznej: sklep@indelo.pl


3. Do zwracanego towaru musi być dołączone potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup).


4. Należna kwota zostanie zwrócona Klientowi, po otrzymaniu wszystkich wymienionych powyżej elementów.

5. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.


6. Zwrot towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: Dekoratornia Sławomir Królikowski, ul. Grunwaldzka 58, 63-500 Ostrzeszów.


7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:   

7.1. Umowy o świadczenie usług: jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy.

8. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w pliku wraz z formularzem zwrotu - pobierz formularz

 

 

Wymiana

 

1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

 

 

 Reklamacje

 

1. Klient ma prawo złożyć reklamację, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży lub w innych przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach.

 

2. Reklamacje należy złożyć poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail: sklep@indelo.pl. Nastepnie należy przesłać reklamowany asortyment wraz z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup) do siedziby firmy na adres: Dekoratornia Sławomir Królikowski ul. Grunwaldzka 58, 63-500 Ostrzeszów.

 

3. Koszt przesyłki z reklamowanym towarem ponosi wysyłający.

  

 

Zastrzeżenia prawne

  

1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Dekoratornia Sławomir Królikowski ul. Grunwaldzka 58, 63-500 Ostrzeszów, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy,  a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

2. Klient wyraża zgodę, że jego adres oraz numer telefonu zostaną podane kurierowi realizującemu dostawę towaru.

 

 

Postanowienia końcowe

  

1. Treść regulaminu będzie dostępna wszystkim klientom w siedzibie firmy: Dekoratornia Sławomir Królikowski ul. Grunwaldzka 58, 63-500 Ostrzeszów oraz na stronie www.indelo.pl

 

  

DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU BANKOWEGO:

 

Nazwa banku: BZ WBK

Numer konta: 52 1090 1173 0000 0001 2049 5343

Tytuł przelewu: Zapłata za …. (proszę podać numer zamówienia + data)

 

 

Formularz zapytania

Producenci